حفظ آب با جيوهوموس

• 30 درصد کاهش آبیاری خاک
• %
15 افزايش کارايي کودها
• ذخیره آب تا 40 برابر وزن خود
• تا %20 کاهش تبخیر سطحی آب
• افزایش عمر و مقاومت نهال ها و درختان

کاهش شوری آب و نمک خاک

جیوهوموس علاوه بر جلوگيری از هدر
رفت آب، نمک باقیمانده پس از تبخير آب
در خاک را نيز جذب مي نمايد و مانع از
شوری خاک و
 آب منتقل شده به ريشه
مي گردد.

 بیابان زدایی و حفاظت از پوشش های گیاهی 

 Geohumus به طور ویژه میتواند به
ترمیم مجدد سطوح تخریب شده و 
حفظ پوششهای گیاهی کمک نماید

تماس با ما
تلفن: 42-88987041 (021) و 88967451 (021)
همراه: 63-9090461-0919 و 09122402171
فکس: 42693535 -021
ایمیل: info@geohumus.ir
ایمیل: utkala.co@ut.ac.ir
نام (*)
Please let us know your name.
ايميل (*)
Please let us know your email address.
شماره تماس (*)
Please write a subject for your message.
پيغام (*)
Please let us know your message.
Geohumus.ir is a translation of marketing material received from Geohumus GmbH, and Geohumus.ir is responsible for the content of this website