خدمات ما

شرايط انجام پرداخت هاي آنلاين :

1) مسئوليتی نسبت به پرداخت هايی که از طرف مشتری کنسل ميشود ( cancel or refund) و يا از طرف مشتری به هر علتی برگشت داده ميشود ( cancel or refund) متوجه ما نگرديده و پیگیری های لازم  از فروشنده جهت مبلغی که از طرف مشتری برگشت داده ميشود , ( cancel or refund) به عهده خود مشتری است و به هيچ عنوان نميتوانيم به مشتری پس از تکميل فرايند خريد و به علت کنسل کردن پرداخت از طرف مشتری باز پرداخت داشته باشيم. قاعدتاً مشتری بايد تمام تصمیمات خود را جهت خريد های آنلاين قبل از خريد گرفته و نتيجتا نسبت به انجام خريد آنلاين خود از طريق ما اقدام کند.

2) در صورتی که هنگام پرداخت آنلاين سايت مورد نظر پرداخت را نپذيرد و مبلغي از كارت ما كسر ننمايد، مبلغ پرداخت شده از طرف مشتری به طور کامل به مشتری باز پرداخت خواهد شد.

ميزان پرداخت مشتری به ما مطابق اعلام مبلغ در وبسايت فروشنده مي باشد به علاوه کارمزد پرداخت. در پرداخت هايی که وبسايت ما از کوپن استفاده مينمايد مبلغ کوپن سهم وبسايت ما مي باشد.

3) در پرداخت های غیر دلاری شرکت معادل مبلغ دلاری را از پرداخت کننده دریافت مینماید و مسئولیت تبدیل ارز های غیر دلاری مانند: یورو، فرانک، کرون و ... کاملا به عهده مشتری بوده و بابت اشتباهات محاسباتی و خطا در تبدیل ارز مورد نظر مسئولیتی متوجه شرکت نبوده و تمامی پیگیریهای لازم به عهده مشتری میباشد.

4) لازم به ذکر است که اگر در خریدی Subscription (تضمین پرداخت دوره ای!) فعال گردد، پس از خرید لغو خواهد شد.

5) در صورت نوسان نرخ ارز در مورد تمامی پرداخت هايی که از طرف مشتری يا از طرف فروشنده و یا از طرف شرکت به هر دلیلی کنسل و يا مورد پذيرش قرار نگيرند  شرکت هنگام عودت مبلغ واريزی معادل ريالی پرداخت شده توسط مشتری به شرکت را عودت خواهد داد خواه نرخ ارز واريز شده نسبت به نرخ روزی که مبلغ از طرف شرکت به مشتری عودت داده مي شود بالاتر باشد و يا پايينتر باشد همان مبلغ واريز شده از طرف مشتری به حساب ما به مشتری عودت داده خواهد شد.

منظور از مشتری "شما" به عنوان کسی که درخواست خريد محصول يا خدمات دارد و مبلغی را جهت انجام آن واريز نموده است و منظور از "فروشنده" وبسايتي مي باشد که شما قصد خريد از آن سايت را داريد و منظور از شرکت، "ما" به عنوان واسطه و عامل خريد از طرف شما جهت محصول يا خدمات از فروشنده مي باشد.

به عنوان مثال:

اگر مشتری امروز جهت 100 دلار بابت هر دلار 2000 تومان واريز نمايد که جمعا 200،000 تومان خواهد شد در صورتی که پرداخت مورد نظر از طرف فروشنده يا مشتری به هر دليلی کنسل شده و يا مورد قبول فروشنده واقع نشود و در طول این مدت نرخ ارز تغيير نمايد،نرخ ارز هنگام عودت مبلغ از طرف شرکت به مشتری معادل مبلغ واریزی 200،000 تومان خواهد بود.

به این معنی که اگر نرخ ارز طی این مدت 500  تومان شود که جهت 100 دلار 50،000  تومان می شود و یا نرخ ارز 4000 تومان گردد که جهت 100 دلار 400،000 تومان شود شرکت مبلغ معادل ريالی واریزی به حساب یعنی 200،000 تومان پرداختی مشتری را به مشتری عودت خواهد داد.

عودت وجه به دلیل کنسل و ریفاند: در صورت کسر مبلغ از کارت اعتباری ما و يا حساب پی پال و ساير حساب ها و روش های ارزی ما اگر پس از آن پرداختی توسط درخواست مشتری و يا توسط سايت پذيرنده پرداخت کنسل و يا ریفاند شود مبلغ کارمزد پرداخت قابل عودت نميباشد و فقط مبلغ ريفاند شده به مشتری عودت داده ميشود که اگر شامل کارمزد عودت وجه شود این کارمزد نیز کسر خواهد گردید.

کارمزد عودت وجه: در صورتی که پرداختی توسط ما انجام شود و پس از مدتی به هر دليلی سايت مورد نظر مبلغ را عودت دهد (Refund) بابت کارمزد عودت وجه (Refund Fee) مبلغ 5 دلار تا 45 دلار بسته به مبلغ عودت داده شده کسر گرديده و سپس مبلغ مورد نظر به مشتری عودت داده خواهد شد.

در مورد ريفاند پرداخت هايی که با ارز دلار نميباشند در صورت تفاوت بين مبلغ پرداختی و ريفاند شده توسط سايت به دليل تبديل نرخ ارز ما به تفاوت مبلغ پرداختی ما و مبلغ ريفاند شده توسط وبسايت فروشنده جداگانه کسر خواهد گرديد.


1-6) در صورتی که بنا بر ادعا مشتری و يا سايت پذيرنده قرار بر بازپرداخت مبلغ پرداختی به هر عنوان گردد تا زمانيکه مبلغ کسر شده از کارت اعتباری/ paypal به کارت / paypalما عودت داده نگردد امکان بازپردخت مبلغ نميباشد و صرف ادعای وبسايت يا مشتری بر بازپردخت مبلغ از سايت مذکور امکان عودت وجه به مشتری نميباشد تا زمانيکه مبلغ به کارت/ paypalما عودت داده شود.


به طور معمول زمان عودت مبالغ از طرف وبسايت ها و ریفاند به کارت های اعتباری / paypal بين 3 هفته تا 2 ماه به طول مي انجامد که در مورد paypal  ممکن است بیشتر به طول بیانجامد.

2-6) پرداخت موفق: از نظر وبسايت ما يک پرداخت موفق پرداختی ميباشد که مبلغ مورد نظر از کارت اعتباری / paypal کسر گرديده باشد که به طور معمول وبسايت های مختلف پس از انجام پرداخت و کسر مبلغ به صورت اوتوماتيک ايميلی مبنی بر انجام پرداخت به آدرس ايميل مشتری ارسال خواهند نمود. در صورتی که به دلايل فنی و يا هر دليل ديگری پس از کسر مبلغ از کارت اعتباری /paypal ما ايمیلی به مشتری ارسال نگردد مشتری ميتواند با ارايه رسيدی که ما از ريز حساب کارت اعتباری/ paypal ارايه مينماييم به فروشنده نسبت به پيگيری مراحل خريد خود اقدام نمايد و در اينگونه موارد به علت کسر مبلغ از کارت اعتباری/ paypal پرداخت از طرف ما کامل تلقی گرديده و پيگیريی های لازم بين مشتری و سايت مورد نظر خواهد بود.

7) کارمزد پرداخت هايی که از طريق وبسايت های safeareapay.com و  redirect2pay.com انجام مي پذيرد با توجّه به اينکه 
از طريق منابع خارجی ما ميبايست انجام پذيرد به ميزان 15 دلار به کارمزد های وبسايت افزوده ميگردد.  

Payment & submit:

پس از انجام پرداخت اپليکيشن های شما اگر نياز به Submit نمودن باشد ما به صورت پيش فرض عمليات Submit را انجام 

ميدهيم مگر اينکه در فرم يا ايميل درخواست جهت پرداخت خود مشخصا ذکر نمائيد که پس ازپرداخت اپليکيشن شما Submit توسط ما انجام نگردد.

جهت مواردی نيز که متقاضی خواهان Submit اپليکيشن توسط ما پس از انجام پرداخت  ميباشد جهت اطمينان ميبايست چک نمايد که اگر عمليات Submit توسط ما انجام نگرديد شخصاً عمليات Submit را انجام دهد تا عمليات پرداخت و Submit اپليکيشن ايشان تکميل گردد.

7) مسئوليت پرداخت های پی پال اي که شما مايل به کنسل کردن آنها هستيد را بر عهده ما نمیباشد و در صورت درخواست شما مبنی بر کنسل يا ريفاند نمودن مبلغ شرايط عودت طبق بند 6-1 خواهد بود.

در صورتی که پرداخت پی پال منجر به ivestigate / hold  پيپال بين سايت فروشنده و پی پال گردد مسئوليت پيگيری های لازم بر عهده مشتری خواهد بود تا نسبت به رفع مواردی که سايت فروشنده ميبايست با پی پال داشته باشد اقدام نمايد.

در صورتی که اکانت پی پال ا علام شده جهت پرداخت وجه از طرف مشتری اشتباه اعلام گردد (ايميل گيرنده جهت پی پال پذيرنده ديگر بوده و يا ايميل پی پال اعلام شده ثبت نشده باشد) مسئوليت آن بر عهده مشتری ميباشد و مسئوليتی متوجه وبسايت ما نميباشد.

8) در پرداخت پی پال ،وبسايت پی پال از گيرنده مبلغی را بابت حق عمليات ارسال وجه کسر ميکند که اين مبلغ طبق قوانين پی پال به عهده گيرنده است نه فرستنده.

 در صورتی که قرار بر عودت و بازپرداخت مبلغ کسر شده از کارت اعتباری/ paypal ما به هر یک از دلایل بند های فوق الذکر باشد شرايط بازپرداخت طبق بند 1-6 خواهد بود.